Home | Voorraadlijst | Firma D. Tamminga | Bemiddeling | Inkoop | Contact | Email

 


Motoren
Houtbewerking
   

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Firma D.Tamminga ten aanzien van deze internetsite op het volgende:

  • op de inhoud en de presentatie van deze internetsite berust een intellectueel eigendomsrecht van de maker ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Handelsbedrijf Tamminga is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Handelsbedrijf Tamminga openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd;
  • Firma D.Tamminga stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie;
  • Firma D.Tamminga draagt zorg voor het regelmatig actualiseren van deze internetsite. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom kan aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend;
  • Firma D.Tamminga is niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite;
  • Firma D.Tamminga heeft te allen tijde het recht deze internetsite naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd;
  • Firma D.Tamminga is niet verantwoordelijk voor aan deze internetsite gekoppelde bestanden of internetsite’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
  • Firma D.Tamminga is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze internetsite;
  • op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze internetsite en deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Handelsbedrijf Tamminga | Industrieweg 26 | 8255 PB | Swifterbant | M: 06-410 72 411 | T: 0321-38 37 45
Disclaimer | Algemene voorwaarden
© 2014 Handelsbedrijf Tamminga